ΣχετικάMr. Walter Vannini

I do machine learning at Edmodo. I'm a mathematician. My Erdős number is 3, and I used to be a university professor (Rutgers University in New Brunswick and the University of Oklahoma in Norman). And I'm also a programmer. Before joining Edmodo I was a software engineer in Google's search team.
Walter Vannini's Badges

Απον.από Edmodo - 2

  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

  • Συνδεδεμένος

    Συνδεδεμένος

    Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo