ΣχετικάMs. Nishi Patel

"Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world that they've been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It is an opinion. Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is nothing" ~ Aleksey Vayner
Nishi Patel's Badges

Απον.από Edmodo - 2

  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

  • Χρήστης Υποτομέα

    Χρήστης Υποτομέα

    Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου