ΣχετικάMr. Jeremy Helton

I currently teach at Belton Academy (9-12) in Belton, Missouri. I am also an assistant football coach at Belton High School. I am in my 11th year in education. Outside of school, I enjoy watching sports, reading, taking road trips, and listening to live music and comedy. I have spent my entire life in Missouri, and love travelling the state, learning about new people and places.
Jeremy Helton's Badges

Απον.από Edmodo - 2

  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

  • Χρήστης Υποτομέα

    Χρήστης Υποτομέα

    Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου