ΣχετικάMrs. Denise Evans

I really enjoy teaching the Visual Arts! It is very exciting to start my 13th year at Belton High School! Originally, I lived for 30 years in Independence, MO and graduated from William Chrisman High School. I received my B.S.E. in Art and Vocational Family and Consumer Science from CMSU (Now called UCM, Warrensburg, MO) then received my Master's Degree in Curriculum and Instruction in the Creative Arts from Lesley University, Cambridge, MA. I started the Art and Family and Consumer Science Programs at Boys and Girls Town of Missouri (St. James, MO) and later set up a Middle School Family and Consumer Science program at Dixon,MO. A little bit about me..... I live in St. James, MO (230 miles from Belton). I travel on the AMTRAK to and from Jefferson City, MO on the weekends, to see my husband of 33 years. Also, I have a daughter and son-in-law, a son and daughter-in-law and two grandsons. Each new school year I look forward to teaching ART to all of my BELTON PIRATES!
Denise Evans's Badges

Απον.από Edmodo - 10

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

Denise Evans's Collections