ΣχετικάMrs. C. Matheson

SY2011-2012 I am teaching Advanced Math 3/Algebra 1A, Honors Algebra 1 (high school credit) and Honors Geometry (high school credit) My goals are to: 1) be proactive in preparing students for additional rigor for high school. 2) continue to expect the BEST from every student. 3) build confidence and support for each and every student. 4) teach to the Next Generation Sunshine State Standards(NGSSS http://www.floridastandards.org/Standards/FLStandardSearch.aspx) 5) teach to the advanced course description benchmarks for the high school level honors algebra and geometry classes course descriptions: http://www.floridastandards.org/ IMPORTANT FACTS TO CONSIDER ABOUT A HIGH SCHOOL CREDIT CLASS The Middle Grades Reform Act (FL Statutes 1003.4156) Middle school students taking a high school credit mathematics course will be required to take the state developed, computer based, end-of-course (EOC) exam.
C. Matheson's Badges

Απον.από Edmodo - 10

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Δημιουργός Τάξης

  Δημιουργός Τάξης

  Συνδέστε τουλάχιστον 30 μαθητές στις ομάδες σας

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Δημιουργός Τάξης

  Δημιουργός Τάξης

  Συνδέστε τουλάχιστον 30 μαθητές στις ομάδες σας

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου