ΣχετικάMr. James Trewartha

I'm Mr. Trewartha. I'm currently teaching at Victory Elementary, where I'm able to implement creativity and love for technology to meet the different needs of some of the most awesome students around. I also get to work beside teachers and administrators that inspire and teach me me daily. I wear a wide-range of hats at the Victory Elementary. First and foremost, I am a teacher. This year I will be teaching one period of Virginia History (4) and spending the rest of my day fulfilling the different school responsibilities I've been assigned: I serve on our school's leadership team as Data Analysis. When I'm not crunching numbers, I focus on remediation and resource instruction in grades K-3. I also facilitate the student-lead Safety Patrol and Student Council Association. I get to use my love for design while serving as our school's webmaster. I've taught a wide-range of subjects and grades throughout my tenure: Gifted (preK-6), Reading intervention (4), Inclusion (K,2), floating/ remediation/ self-contained (3). Read more about me and my classroom by visiting, http://www.ELIinfo.com
James Trewartha's Badges

Απον.από Edmodo - 7

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Subdomain User

  Subdomain User

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Class Builder

  Class Builder

  Have at least 30 students join your groups

James Trewartha's Collections