ΣχετικάMr. JP Verkamp

Security is cool
JP Verkamp's Badges

Απον.από Edmodo - 18

 • Level 5 AMC-8 Glowworm

  Level 5 AMC-8 Glowworm

  Correctly answering 250 AMC-8 practice questions!

 • Level 7 AMC-8 Champion

  Level 7 AMC-8 Champion

  Correctly answering 500 AMC-8 practice questions!

 • Topic Follower

  Topic Follower

  Follow two topics

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Level 6 AMC-8 Rockstar

  Level 6 AMC-8 Rockstar

  Correctly answering 400 AMC-8 practice questions!

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • EdmodoCon 2017 Attendee

  EdmodoCon 2017 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2017.

 • Level 2 AMC-8 Mustache

  Level 2 AMC-8 Mustache

  Correctly answering 25 AMC-8 practice questions!

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • Level 4 AMC-8 Top Hat

  Level 4 AMC-8 Top Hat

  Correctly answering 150 AMC-8 practice questions!

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Level 1 AMC-8 Hipster

  Level 1 AMC-8 Hipster

  Correctly answering 10 AMC-8 practice questions!

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • EdmodoCon 2014 Attendee

  EdmodoCon 2014 Attendee

  Attended EdmodoCon 2014!

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Level 3 AMC-8 Monocle

  Level 3 AMC-8 Monocle

  Correctly answering 75 AMC-8 practice questions!

JP Verkamp's Collections