ΣχετικάJerome Heuze

I was born in France and immigrated to US in 1997. I spent some time in Michigan for HS and got my AA, AS in community college - Northwestern Michigan College; I received my Bachelor of Science in Applied Computer Graphics from CSU, Chico. I have 10+ years of experience in web development and I continue to learn from my peer developers at Edmodo each day. I have a wide range of interests in life and I have always been drawn to Astronomy; Space science; Game Design and Game Development.  Software Engineer @ Edmodo Projects: +10 Campaigns, Translation Tool, ADA Compliance, Section 508, AAC, Emails, Edmodo Apps. Proficient in W3C Validation / Section 508 / WCAG / ADA Compliancy / VPAT / FAE Member of National Space Society Member of American Alliance Of Museums Member of IGDA Kickstarter Projects I follow: http://www.kickstarter.com/profile/jeromeheuze
Jerome Heuze's Badges

Απον.από Edmodo - 8

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

Jerome Heuze's Collections