ΣχετικάDr. Minaxi Gupta

I am the Director of Security and Director of Ops at Edmodo.  My mission is to keep our users safe and our infrastructure efficient.
Minaxi Gupta's Badges

Απον.από Edmodo - 14

 • Certified Learner

  Certified Learner

  Completion of Edmodo Certified Learner, Edmodo Workshop or Edmodo In Action Courses

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • EdmodoCon 2014 Attendee

  EdmodoCon 2014 Attendee

  Attended EdmodoCon 2014!

 • EdmodoCon 2017 Attendee

  EdmodoCon 2017 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2017.

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Topic Follower

  Topic Follower

  Follow two topics

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community