ΣχετικάBrooks Dougherty

Hello! As a Teacher Advocate and former High School science teacher in San Jose, CA, I want to help you get the most out of Edmodo in your classroom! Please let me know how I can help you and your students!
Brooks Dougherty's Badges

Απον.από Edmodo - 16

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • EdmodoCon 2014 Attendee

  EdmodoCon 2014 Attendee

  Attended EdmodoCon 2014!

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Certified Learner

  Certified Learner

  Completion of Edmodo Certified Learner, Edmodo Workshop or Edmodo In Action Courses

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Ακολουθήστε δυο θεματικές κοινότητες

 • EdmodoCon 2015 Attendee

  EdmodoCon 2015 Attendee

  Attended EdmodoCon 2015!

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

Απονεμήθηκε περ/χή - 6

 • Minion Badge

  Minion Badge

  My District

  You are such a good minion!!!

 • Edmodo Teacher Badge

  3

  Edmodo Teacher Badge

  My District

  Great job!

 • Blended Learning

  2

  Blended Learning

  My District

  Certified in delivery of blended learning

 • Colaboración

  3

  Colaboración

  My District

  Se unió a una Comunidad de Desarrollo Profesional de nuestra Escuela o colaboró con profesores en otras escuelas para lo mismo.

 • Edcamp

  Edcamp

  My District

  Attended an edcamp and shared results with colleagues

 • Awesome Badge

  2

  Awesome Badge

  Edmodo District

  You've earned the Awesome Badge! Did you know? If your District purchases the PD Tools package, District Admins can award Teacher Badges!

Brooks Dougherty's Collections