ΣχετικάMr. Adam Rains

I am a Physical Education and Wellness teacher at Walker Valley High School. I am also one of the Assistant Wrestling Coaches. I am 27 years old. Some of my hobbies include running, cycling, mountain biking, weight lifting, and doing various races that include those activities. I consider myself a competitive outdoor enthusiast.
Adam Rains's Badges

Απον.από Edmodo - 2

  • Χρήστης Υποτομέα

    Χρήστης Υποτομέα

    Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού