ΣχετικάMr. Alberto Valdes

I´m an Edmodo Certified Trainer, Apple Distinguished Educator, & Google Certified Teacher who´s passionate to integrate technology on all classes.  I´m also a current ICT Coach for grades 8th & 9th at Euroamerican School of Monterrey and Screen Ed. teacher (Video Production class). I´m also a professor at Universidad Regiomontana (High Ed.), teaching classes such as Educational Technologies, Problems and Trends in Education & Assessment in Education at the Bachelor and Master in Education from the University.  One of my goals is that my students Create, Collaborate and Share.Soy un Entrenador Certificado de Edmodo,  Educador Distinguido de Apple y Maestro Certificado de Google que le apasiona integrar la tecnología en todas las clases. Soy también Coach de Tecnología en los grados octavo y noveno en el Colegio Euroamericano de Monterrey y maestro de la clase de Screen Ed. (clase de Producción de Video). Soy un profesor de la Universidad Regiomontana (Educación Superior), e imparto clases como Tecnologías de la Educación, Problemas y Tendencias de la Educación y la Evaluación de la Educación en grados de Licenciatura y Maestría en Educación.  Uno de mis objetivos es que mis alumnos Crear, Colaborar y Compartir.
Alberto Valdes's Badges

Απον.από Edmodo - 24

 • Edmodo Certified Trainer

  Edmodo Certified Trainer

  Official Certified Trainer for Edmodo. Member of the Teacher Leader Network.

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • Subdomain User

  Subdomain User

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Follow a publisher community

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • Μέλος Κοινότητας

  Μέλος Κοινότητας

  Follow two subject area communities

 • EdmodoCon 2014 Attendee

  EdmodoCon 2014 Attendee

  Attended EdmodoCon 2014!

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Edmodo Ambassador

  Edmodo Ambassador

  Official Edmodo Ambassador. Member of the Teacher Leader Network.

 • Class Builder

  Class Builder

  Have at least 30 students join your groups

 • Certified Learner

  Certified Learner

  Completion of Edmodo Certified Learner, Edmodo Workshop or Edmodo In Action Courses

 • Class Builder

  Class Builder

  Have at least 30 students join your groups

Alberto Valdes's Collections