ΣχετικάMr. Adi Khurana

Team Lead @ Edmodo School Pages and Admin tools
Adi Khurana's Badges

Απον.από Edmodo - 18

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Apps Explorer

  Apps Explorer

  Textbooks are out, apps are in. Welcome to the world of blended learning!

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • EdmodoCon 2017 Attendee

  EdmodoCon 2017 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2017.

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Δημιουργός Τάξης

  Δημιουργός Τάξης

  Συνδέστε τουλάχιστον 30 μαθητές στις ομάδες σας

 • EdmodoCon 2015 Attendee

  EdmodoCon 2015 Attendee

  Attended EdmodoCon 2015!

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • EdmodoCon 2013 Attendee

  EdmodoCon 2013 Attendee

  Attended EdmodoCon 2013

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • EdmodoCon 2016 Attendee

  EdmodoCon 2016 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2016.

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

Απονεμήθηκε περ/χή - 4

 • Blue Face Badge 1

  Blue Face Badge 1

  Edmodo District

  Here is blue face badge description! woot woot!

 • Cookie Badge

  Cookie Badge

  Edmodo District

  You're a Smart Cookie! :)

 • ADMIN QA Team

  ADMIN QA Team

  Edmodo District

  Thank you for helping us bash bugs in the new and improved Admin Center in School Pages!

 • Awesome Badge

  Awesome Badge

  Edmodo District

  You've earned the Awesome Badge! Did you know? If your District purchases the PD Tools package, District Admins can award Teacher Badges!

Adi Khurana's Collections