ΣχετικάMr. Aditya Khurana

Hello, I work at Edmodo {code} Hello
Aditya Khurana's Badges

Απον.από Edmodo - 18

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Follow a publisher community

 • Edmodo Training

  Edmodo Training

  Thanks for participating in an Edmodo Training Group

 • EdmodoCon 2015 Attendee

  EdmodoCon 2015 Attendee

  Attended EdmodoCon 2015!

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Connection Hub

  Connection Hub

  Συνδέσου με τουλάχιστον 20 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Βιβλιοθηκονόμος

  Βιβλιοθηκονόμος

  Κατάφερε να συγκεντρώσεις 100 προβολές περιεχομένου που έχεις μοιραστεί στο Edmodo

 • Subdomain User

  Subdomain User

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Follow a publisher community

 • Apps Explorer

  Apps Explorer

  Textbooks are out, apps are in. Welcome to the world of blended learning!

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • EdmodoCon 2017 Attendee

  EdmodoCon 2017 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2017.

 • EdmodoCon 2013 Attendee

  EdmodoCon 2013 Attendee

  Attended EdmodoCon 2013

 • Class Builder

  Class Builder

  Have at least 30 students join your groups

 • Leader

  Leader

  You earned the Leader badge by inviting at least 5 teachers to join Edmodo

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

 • Profile Complete

  Profile Complete

  Your profile is complete, great job!

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • EdmodoCon 2016 Attendee

  EdmodoCon 2016 Attendee

  This badge confirms your attendance at EdmodoCon 2016.

Απονεμήθηκε περ/χή - 2

 • ADMIN QA Team

  ADMIN QA Team

  Edmodo District

  Thank you for helping us bash bugs in the new and improved Admin Center in School Pages!

 • Awesome Badge

  Awesome Badge

  Edmodo District

  You've earned the Awesome Badge! Did you know? If your District purchases the PD Tools package, District Admins can award Teacher Badges!

Aditya Khurana's Collections