ΣχετικάJill Rosolek

I am an IST for Adult Education Assessment and Technology in my 35th year with OCPS. This year I am a member of the Colonial High School POI team, supporting CTE teachers.
Jill Rosolek's Badges

Απον.από Edmodo - 2

  • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

    Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού

  • Χρήστης Υποτομέα

    Χρήστης Υποτομέα

    Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου