ΣχετικάMs. Karen Blumberg

Hi. My name is Karen Blumberg, and I am a Technology Integrator at The School at Columbia University. I work with teachers and students to help them use technology in their school projects. I try and remind everyone to use technology academically, respectfully, and responsibly, because everything they do online is public, permanent, and traceable. I like to travel around New York City and the world to take pictures, taste new foods, and meet people. I've been to 6 continents and am excited for the day when I have enough time and money to visit Antarctica. I am an organizer of: EdCampNYC http://edcampnyc.org TEDxNYED http://tedxnyed.com TEDxYouth@TheSchool http://tedxyouth.theschool.columbia.edu Robo-Expo http://robo-expo.org My website: http://karenblumberg.com My Twitter: http://twitter.com/SpecialKRB
Karen Blumberg's Badges

Απον.από Edmodo - 6

 • Χρήστης Υποτομέα

  Χρήστης Υποτομέα

  Ανήκει στον υποτομέα Edmodo του σχολείου σου

 • Δημιουργός Τάξης

  Δημιουργός Τάξης

  Συνδέστε τουλάχιστον 30 μαθητές στις ομάδες σας

 • Συνεργάτης Εκδότη

  Συνεργάτης Εκδότη

  Ακολουθήστε μια κοινότητα εκδότη

 • Συνδεδεμένος

  Συνδεδεμένος

  Συνδέσου με τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικούς στο Edmodo

 • Subdomain Administrator

  Subdomain Administrator

  Have administrator access to your school's Edmodo community

 • Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Διαπιστευμένος Εκπαιδευτικός

  Επιβεβαίωση λογαριασμού εκπαιδευτικού